PRZEŚLIJ CV
Oferty pracyO firmiePrześlij CV
KontaktMPS radzi
Referencje
Ciekawe strony

Jeżeli chciał(a)byś aby Twoja aplikacja znalazła się w naszej bazie kadr, a nie jesteś zainteresowany(a) żadną z aktualnych ofert pracy, prosimy o wysłanie CV i listu motywacyjnego na adres aplikacje@mps.pl.

Jednocześnie na podstawie Ustawy z dn. 29.VIII.1997 o ochronie danych osobowych (art.23, pkt. 1) MPS Polska zastrzega sobie prawo do nieumieszczania lub usuwania aplikacji z bazy kadr bez porozumienia z kandydatami.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA APLIKACJI